Charter van Tafel 203

Op 7 oktober 2023 is onze Tafel officieel onderdeel geworden van de Nederlansche Tafelronde. Een zogenaamde Charter van een nieuwe Tafel in Nederland is een zeldzame gebeurtenis waar dan ook veel Tafelaars van de vaste wal bij aanwezig waren.

Feest met veiling en loterij

Tijdens het diner en feest dat volgde na de officiële verhandelingen is voor het goede doel geveild en zijn er prijzen geveild. In totaal is er €11.350,- opgehaald voor de twee doelen.

De goede doelen

MAKE A WISH 
Tafel Texel is sinds ze gestart is een vaste partner op het eiland voor Stichting Make a Wish. De Stichting vervult veel wensen op Texel en kan daarbij onze “lokale handen uit de mouwen” goed gebruiken.

Met de opbrengst van de veiling en loterij proberen we nu ook op financieel vlak de Texelse wensvervullingen te ondersteunen.

VOEDSELBANK TEXEL 
De Voedselbank op Texel verstrekt gratis voedingsmiddelen aan Texelaars die het tijdelijk zelf financieel niet redden om dat zelf te kopen. De voedselbank werkt (alleen) met vrijwilligers en is financieel helemaal afhankelijk van giften vanuit de gemeenschap. 

Die groep Texelaars die onder de armoedegrens leven en van de voedselbank afhankelijk zijn helpen we graag uit de opbrengst van de veiling en loterij.

De aftermovie