Service

De Tafelronde van Texel is niet specifiek een serviceclub, maar zet zich wel op bijzondere wijze in voor de samenleving. Het lidmaatschap van de Tafel brengt met zich mee om hieraan op geheel eigen wijze en mogelijkheden een bijdrage te leveren. 

Projecten